Foto

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Drukkerij Verduyn BVBA (hierna Drukkerij Verduyn) kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Website

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Drukkerij Verduyn.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drukkerij Verduyn verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Prijsoffertes

Op deze website kunt u vrijblijvende prijsoffertes aanvragen. Deze prijzen kunnen ten elke tijde veranderen.

Bestellingen

Op deze website kunt u online bestellingen plaatsen, hierbij zijn de prijzen vooraf aangegeven. Deze zijn echter onder voorbehoud van typfouten. Deze kunnen dan ook ten alle tijde gewijzigd worden. U krijgt altijd een bevestiging en proef van uw bestelling, deze moet altijd bevestigd worden vooralleer wij overgaan tot het drukken van uw bestelling. Na de bevestiging is uw bestelling definitief. Controleer bij het doorgeven van uw bestelling steeds uw gegevens. U krijgt ook altijd een automatische e-mail met uw bestelling. Contacteer ons zo spoedig mogelijk wanneer u een fout opmerkt.

Indien u een bestelling annuleert nadat de proefdruk opgemaakt is rekenen wij een forfaitaire vergoeding aan van €30,00 per bestelling (excl. 21% BTW).